Strážník v I. polovici čekatelské doby zařazený do SOS

Strážník v přilbě vz 32, výstroj je doplněna o jednu dvojsumku vz 23. Závěsník na bodák vz. 24 je navlečen na opasku na levé straně. Strážník je stále vybaven svou služební pistolí vz. 27 v pouzdře na opasku a puškou vz. 24.

Z důvodu nepraktičnosti tmavých uniforem v přírodě se dne 9. září obrátili zástupci min. vnitra s naléhavou prosbou na MNO o poskytnutí armádních stejnokrojů. Vojenská správa však řešila naléhavější potíže a vyřízení této záležitosti bylo odsunuto. K oficiálnímu předání uniforem z armádních skladů tedy nedošlo. Policisté si tedy pořizovali vojenské uniformy jednotlivě a vždy se tedy jednalo o "místní improvizaci". Výskyt takto upravených stejnokrojů je minimální. V rámci praporu SOS Falknov je zachycen na fotografii jeden příslušník SUSB ve vojenském stejnokroji v Ašském výběžku. Zde se jedná o blůzu vz. 30, čapku a kalhoty pro pěší vz. 21. Čapka i blůza jsou ošité policejními distinkcemi. Ostatní výstroj je též standardní.