Členové četnické stanice Habersbirk


Ing. Josef Macke

poručík výkonný čsl. četnictva
PhDr. Vladimír Bružeňák

vrchní strážmistr čsl. četnictva
Jakub Urban

praporčík čsl. četnictva
PharmDr. Petr Rejsek

štábní strážmistr čsl. četnictva
František Hyčka st.

vrchní strážmistr čsl. četnictva
    - legionářská léta (dvě krokvice)Bc. František Hyčka ml.

štábní strážmistr čsl. četnictva
    - držitel odznaku "střelec z pušky" pro rok 2013