Vítejte na našich stránkách věnovaných spolku

Prapor SOS Falknov nad Ohří

z.s. Prapor SOS Falknov nad Ohří vznikl transformací z o.s. Klub 1938 - Četnická stanice Habersbirk a to hned z několika důvodů. Prvním důvodem byla současná platná legislativa, kdy v souladu s novým občanským zákoníkem platným od 1.1.2014 zaniká označení  občanské sdružení (o.s.) a nově se zavádí tradiční označení spolek či zapsaný spolek (z.s.).
Druhým důvodem pak bylo rozšíření členské základny členstva spolku, kdy se Klub 1938 - Četnická stanice Habersbirk rozrostl z původních třech četníků, kteří stanici zakládali, na 15 členů a klub již přestal být ryze četnickou záležitostí. Vznikla početná armádní sekce, ale přibyli i příslušníci finanční stráže a uniformovaného sboru stráže bezpečnosti (policie). Klub se rozšířil také o Masarykův svaz žen, který obohatil naší činnost. Všichni jsme cítili, že se klub posunul někam dál a název Četnická stanice Habersbirk již nevystihoval plnou šíři našich aktivit, a proto jsme se v poslední době začali zabývat změnou názvu na takový, který by záběr naší činnosti více vystihoval. Nové znění občanského zákoníku tedy tento proces jen urychlilo.
Proč právě Prapor SOS Falknov nad Ohří? Odpovědí je víc. Především se jedná se o jednotku, která historicky existovala a působila ve správních obvodech okresních úřadů Aš, Falknov nad Ohří (dnes Sokolov), Cheb, Jáchymov, Karlovy Vary, Kraslice, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek a Teplá (tedy na území dnešního Karlovarského kraje), kde všichni členové spolku bydlí nebo z těchto okresů pocházejí. Dalším důvodem pak bylo to, že prapory SOS byly tvořeny ze všech prvorepublikových bezpečnostních složek, kterými se náš spolek zabývá tj. z četnictva, finanční stráže, policie a armády.
Všem svým partnerům, sponzorům, kamarádům a spřízněný klubům a spolkům chceme sdělit, že Četnická stanice Habersbirk nezaniká, jen bude včleněna jako četnická sekce do nového spolku, stejně jako armáda bude zastoupena Hraničářským praporem 5 z Chebu, finanční stráž  Inspektorátem FS v Aši a policie Oddělením SUSB Karlovy Vary. Na těchto stránkách naleznete historii výše vedených sborů, jejich uniformy, výzbroj a výstroj. Najdete zde také informace o událostech, které se na území dnešního Karlovarského kraje udály na podzim roku 1938. Svou činností chceme pokračovat v činnosti o.s. Klub 1938 - Četnická stanice Habersbirk a navázat tak na dobré jméno, které si toto sdružení za své několikaleté působení vybudovalo.
Nedílnou součástí našeho spolku je Masarykův svaz žen sdružující dívky a dámy, které oděny v dobové šaty a kostýmy doplňují celkový obraz té části historie našeho novodobého státu, jehož noblesu, vnímání demokracie a smysl pro čest a právo se snažíme oživit.

A kdo vlastně jsme? Jsme neziskovým spolkem sdružující zájemce z řad mužů i žen o historii Československa let 1918-1948, zejména o jeho armádu a bezpečnostní složky (četnictvo, policii a finanční stráž), stejně jako o dobový život civilní a politický. Naším cílem je předvádět širší veřejnosti uniformy, výstroj a výzbroj těchto složek, jejich dějiny a účel v dobovém kontextu,  a to jak formou tzv. reenactingových akcí (bojových ukázek), tak formou besed, přednášek, dobových scének a hlubší badatelské a publikační činnosti.
V neposlední řadě je naším cílem také ukázat mládeži alternativní způsob využití volného času, přispívat k prohlubování znalostí veřejnosti i nás samých o nedávné minulosti především našeho regionu, udržovat historické povědomí a důstojným způsobem uctívat a připomínat památku obětí krizového roku 1938, který zvláště v září poznamenaly na území dnešního Karlovarského kraje jedny z nejkrvavějších incidentů v celém tehdejším Československu. Ukázat tak veřejnosti, že není pravdou, že Československo bylo vydáno bez jediného výstřelu.