Historie SOS

Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci byl zřízen na základě vládního nařízení č. 270/ 1936 Sb. zvláštní bezpečnostní sbor s názvem Stráž obrany státu (SOS).

Mezi hlavní úkoly sboru patřilo chránit neporušitelnost státní hranice a nedotknutelnost státního území, spolupůsobit při ochraně veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti a spolupůsobit při provádění úkonů celní správy.

Stráž byla doplňována příslušníky resortního četnictva, finanční stráže, státní policie a vojenskými záložníky s trvalým bydlištěm v blízkosti předpokládaného nasazení. V mírové době konalo mužstvo běžnou službu a bylo povoláváno na doplňovací střelecké, taktické a ženijní cvičení. Jako velitelé praporů byly k 1. 12. 1936 stanoveni důstojníci pěchoty v hodnostech majorů nebo podplukovníků. V této době podléhala SOS formálně politickým úřadům (u praporů Praha, Bratislava, Košice a Užhorod policejním ředitelstvím). Kromě výcviku organizovali jednotliví velitelé praporů zpravodajskou službu v součinnosti s četnictvem, finanční stráží a policií ve svých obvodech. Tyto poznatky byly dále předávány vojenské rozvědce.

Při napadení ČSR měly být jednotky SOS schopné během několika hodin uzavřít hranice státu, zatarasit komunikace a zahájit boj na zdrženou, tak aby umožnili mobilizaci armády. Celkem bylo vytvořeno 30 hraničních praporů Stráže a 1 vnitrozemský (Praha). V těchto bylo zařazeno na 30000 mužů. Celé území republiky bylo rozděleno na 38 politickosprávních okresů, ale ke zřízení zbylých 7 vnitrozemských praporů již kvůli událostem v září 1938 nedošlo. (Poděbrady, Pardubice, Tábor, Plzeň, Brno, Kroměříž a Hranice)

Prapory byly děleny armádním způsobem na roty, čety a družstva, která byla tvořena 13 muži s lehkým kulometem. Družstva byla rozdělována do tří sledů, zpravodajského, obranného a mobilní zálohy, do které byly zařazovány ČPO sídlící v místě praporu.

Zřízení jednotek SOS dne 31. října 1936.

 

Prapor SOS Falknov n/O. ( Rakovník)

Velitel praporu, mjr. František Helvín.

Politické okresy: Aš, Cheb, Falknov nad Ohří, Jáchymov, Kraslice, Mariánské Lázně, Loket, Nejdek, Teplá, Karlovy Vary

Velitel: mjr. František Helvín (Pěší pluk 33 - Doss Alto)

Stav k 24. 9. 1938: 1657 mužů (396 četníků, 254 státních policistů, 394 finančníků, 385 vojenských posil, 228 aktiv. vojáků)

Ztráty praporu:

vrch.strážm. František Novák (13.září Schwaderbach)

strážm. Josef Brčák (13.září Schwaderbach)

strážm. Josef Falber (13.září Schwaderbach)

strážm. Václav Ráž (13.září Gossengrün, 14.září nemocnice Falknov)

praporčík Jan Koukol (13.září Habersbirk)

strážm. Antonín Křepela (13.září Habersbirk)

četník na zk. des. Stanislav Roubal (13.září Habersbirk)

četník na zk. Vladimír Černý (13.září Habersbirk)

strážm.stát.pol. Jan Klenner (14.září Cheb)

doz. Rudolf Josiek (28.září Horní Lomany)

strážm.stát.pol. Josef Petráš, posila od praporu Užhorod (30.září Mühlbach)

doz. František Karásek (30.září Plesná, 1.října nemocnice Aš)

strážm.stát.pol. Václav Freislaben (5.října nemocnice Karlovy Vary)

 

 

Autor: Miloslav Vlasák

Zdroje: Radan Lášek – Jednotka určení SOS; codyprint.cz