Hraničářský prapor 5 - Cheb

Hraničářský prapor 5 vznikl 15.1.1920 a to v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 25.praporu polních myslivců domácího vojska na základě výnosu Ministerstva národní obrany čj.50.162-org.1919.

Po svém vzniku podléhal Hraničářský prapor 5 osmé divizi. Po přesunutí do Chebu pak podléhal až do konce roku 1937 2.divizi. Od ledna 1938 už však podléhal velitelství 2.pěší divize. Po vzniku Skupiny 1 byl v květnu 1938 do této skupiny začleněn a podléhal přímo jejímu velitelství.
Jeho první velitelství s hospodářskou správou a pomocnou četou se nacházelo v Moravské Ostravě v různých obecních budovách. V únoru 1920 bylo celé velitelství přeloženo do Nových mosteckých kasáren v Chebu, kde byla v roce 1921 zřízena také hraničářská technická rota. Velitelství s hospodářskou správou, pomocnou četou a hraničářskou technickou rotou v Chebu sídlilo až do ledna 1938. V únoru 1938 se vše přestěhovalo do Provizorních kasáren ve Falknově nad Ohří a od září 1938 vše sídlilo v Pěchotních kasárnách v Podbořanech.   

Nová Mostecká kasárna v Chebu


Složení praporu:

  • Velitelství s hospodářskou správou
  • Hraničářská technická rota (od ledna 1921)
  • Pomocká četa
  • 3 pěší roty, (3.pěší rota vznikla v roce 1933 z původní cyklistické roty), kulometná rota a náhradní rota.

Organizace praporu:

  • Každé rotě velel štábní kapitán a skládala se ze 4 čet a pomocného družstva.
  • Pomocnému družstvu o stavu 12 mužů velel výkonný rotmistr.
  • Každé četě velel nižší důstojník (od podporučíka po kapitána). Zástupce velitele čety byl četař.
  • Každá četa měla jednoho pozorovatele, jednu spojku, jednoho trubače a byla složena ze 3 družstev.
  • Družstvu velel desátník, zástupce velitele byl svobodník. Družstvo dále tvořili: střelec z lehkého kulometu se 3 pomocníky, 2 granátníci a 5 úderníků.

To znamená, že jedna bojová rota měla 190 mužů z toho 1 vyššího důstojníka, 4 nižší důstojníky, 1 rotmistra a 184 poddůstojníků a mužstva.

Dislokace bojových útvarů praporu:
1. pěší rota
    - Moravská Ostrava (obecní budovy) leden 1920 - únor 1920
    - Cheb (nové mostecké kasárny) únor 1920 - květen 1920
    - Jáchymov (obecní budovy) květen 1920 – leden 1921
    - Falknov nad Ohří (provizorní kasárny) leden 1921 – říjen 1926
    - Cheb (nové mostecké kasárny) říjen 1926 – duben 1938
    - Ostrov nad Ohří (obecní budovy) duben 1938 – říjen 1938

2. pěší rota
    - Moravská Ostrava (obecní budovy) leden 1920 - únor 1920
    - Cheb (nové mostecké kasárny) únor 1920 - květen 1920
    - Nejdek (obecní budovy) květen 1920 – prosinec 1920
    - Aš (střelecký dům) prosinec 1920 – říjen 1926
    - Cheb (nové mostecké kasárny) říjen 1926 – duben 1938
    - Rybáře (dnes městská část K.Varů) (obec. budovy) duben 1938 – říjen 1938

3. pěší rota
    - Cheb (staré horní kasárny) září 1933 – únor 1938
    - Falknov nad Ohří (provizorní kasárny) únor 1938 – říjen 1938

Cyklistická rota
    - Moravská Ostrava (obecní budovy) leden 1920 - únor 1920
    - Cheb (staré horní kasárny) únor 1920 - září 1933

Kulometná rota
    - Moravská Ostrava (obecní budovy) leden 1920 - únor 1920
    - Cheb (nové mostecké kasárny) únor 1920 - květen 1920
    - Falknov nad Ohří (provizorní kasárny) květen 1920 – leden 1921
    - Cheb (nové kasárny) leden 1921 – únor 1938
    - Falknov nad Ohří (provizorní kasárny) únor 1938 – říjen 1938

Náhradní rota
    - Brno (Masarykovy kasárny) leden 1920 - květen 1920
    - Falknov nad Ohří (provizorní kasárny) květen 1920 – říjen 1920
    - Cheb (staré horní kasárny) říjen 1920 – březen 1934
    - Dobřany (Masarykovy kasárny) březen 1934 – leden 1938
    - Petrovice u Rakovníka (obecní budovy) leden 1938 – říjen 1938

Velitelé praporu:
    Major pěchoty Ferdinand Pschorn (leden 1920 – říjen 1920)
    Podplukovník pěchoty Cyril Stránský (říjen 1920 – listopad 1922)
    Podplukovník pěchoty Ferdinand Pschorn (listopad 1922 – říjen 1924)
    Plukovník pěchoty Ferdinand Pschorn (říjen 1924 – říjen 1925)
    Podplukovník pěchoty Jindřich Skácel (říjen 1925 – únor 1928)
    Podplukovník generálního štábu Sergej Ingr (únor 1928 – září 1928)
    Podplukovník pěchoty Antonín Strnad (září 1928 – únor 1929)
    Podplukovník pěchoty Karel Dašek (únor 1929 – říjen 1932)
    Podplukovník generálního štábu Tomáš Plch (říjen 1932 – červenec 1934)
    Plukovník pěchoty Ing.František Kadláček (červenec 1934 – ???)

Dne 28.října 1930 obdržel hraničářský prapor 5 od zástupce ministra národní obrany praporec se stuhami, který útvaru věnovalo město Tábor.

Autoři: L. Vlk, J. Kara
Zdroj: VHÚ Praha, fond Hraničářský prapor 5