Badatelská činnost

Naše badatelská činnost je spojená především s regionální historií a také s historií bezpečnostních sborů a armády. Mapujeme nejen osudy jednotlivých četníků, policistů, vojáků, příslušníků FS, ale zabýváme se i historií jednotlivých bezpečnostních a vojenských útvarů v našem regionu. Připomínáme významné události a osobnosti v našem regionu. Výsledky naší badatelské činnosti prezentujeme na přednáškách, v tisku a mnohdy i v odborné literatuře. Pořádáme nejrůznější výstavy, na kterých prezentujeme jednotlivé sbory, anebo připomínáme významné dny naší historie. Naši členové se pravidelně účastní Konference policejních historiků v Muzeu policie ČR v Praze.

Výběr z naší badatelské činnosti:

Přednášky

 • Petr Rejsek, Vražda na samotě Doyscherhofu 1926, Hroznatov 2014, Gymnasium Aš 2014, Městská knihovna Františkovy Lázně 2015
 • Vladimír Bružeňák, Tragické září 1938 na Sokolovsku, přednášeno v Muzeum Sokolov, Krajková, 2014
 • Josef Macke, Policista Václav Freisleben a osudový rok 1938 na Nejdecku, přednáška v rámci IX. Konference policejních historiků, 2014
 • Josef Macke, Květen 1945, aneb jak se stal Ostrov znovu českým, Ostrov, 2014
 • Vladimír Bružeňák, Koncetrační tábor Svatava, přednášeno v Aši, Sokolově, Chodově, Rotavě, 2013 – 2014
 • Vladimír Bružeňák, Osvobození Sokolovska, přednášeno ve Františkových Lázních, Sokolově, Chodově, K. Varech, Lokti, 2013 – 2014
 • Vladimír Bružeňák, Květen bez šeříků, Muzeum Sokolov, 2013
 • Petr Rejsek, Ve stínu - 1956, Milíkov, 2013
 • Petr Rejsek, Vražda na samotě Doyscherhofu 1926, Muzeu Sokolov, 2013
 • Petr Rejsek, Žárlivost Östereichova Těšov/Teschau 1929, Milíkov, 2013
 • Josef Macke, Historie četnické stanice a stanice SNB v Ostrově do roku 1948, Ostrov, 2013
 • Josef Macke, Očistná akce v SNB v obvodu Oblastního velitelství SNB Karlovy Vary, přednáška v rámci VIII. Konference policejních historiků, 2013
 • Josef Macke, Strmiska Karel a protistátní skupina SNB, přednáška v rámci VII. Konference policejních historiků, 2012
 • Josef Macke, Četnická stanice - stanice SNB Ostrov, Historie stanice do roku 1947, přednáška v rámci VI. Konference policejních historiků, 2011
 • Josef Macke, Dny osvobození – konec války v Ostrově, přednáška v rámci V. Konference policejních historiků, 2010
 • Josef Macke, Květen 1945 v Ostrově, Ostrov, 2010
 • Josef Macke, Perštejn a okolí ve víru henleinovských bojů, přednáška v rámci III. Konference policejních historiků, 2009
   

Výstavy

 • Realizace výstavy „Morový rok - Československá krize roku 1938 a její odraz v Karlovarském kraji“, Muzeum bezpečnostních sborů v Habartově, 2013
 • Spoluúčast a pomoc při výstavě „100. let od 1. sv. války“, klášterní kostel v Ostrově, 2014
   

Publikační činnost – články v tisku

 • Petr Rejsek, Sokolovský deník ,,Narodil jsem se pro dobu prvního Československa, jen trochu později", květen 2013
 • Petr Rejsek, Vražda na samotě Doyscherhofu 1926, www.iDnes.cz, duben 2016
 • Vladimír Bružeňák, Osud mladé Ukrajinky se dostal do nové knihy sokolovského historika, www.iDnes.cz, duben 2015
 • Josef Macke, Jak se stal Ostrov opět českým, Ostrovský měsíčník, červen 2014
 • Vladimír Bružeňák, Básník František Branislav a jeho krátká vojenská kariéra v Sokolově, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 5, číslo 1/2014
 • Josef Macke, Historie četnické stanice v Habartově (1. část), SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 5, číslo 1/2014
 • Josef Macke, Malé ohlédnutí za skautskou historií, Karlovarský deník, 14. dubna 2014
 • Josef Macke, Sto let okresního sirotčince, Ostrovský měsíčník, leden 2014
 • Josef Macke, Trable s železniční jízdenkou, Ostrovský měsíčník, prosinec 2013
 • Josef Macke, Četník, který pro svou čest přišel o život, Ostrovský měsíčník, srpen 2013
 • Josef Macke, Četnické ohlédnutí, Ostrovský měsíčník, duben 2013
 • Josef Macke, Malí uprchlíci, Ostrovský měsíčník, březen 2013
 • Josef Macke, Vzpomínky četníka Bohumila Hájka na působení na Sokolovsku, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 3, číslo 3/2013
 • Vladimír Bružeňák, Filmová Přebuz, aneb Na konci světa, Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 3, číslo 3/2013
 • Vladimír Bružeňák, Vladimír Alexandrovič Brandt: smutný osud architekta mauzolea v Jindřichovicích, Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 3, číslo 2/2013
 • Vladimír Bružeňák, Protikomunistická činnost sokolovských horníků Jana Kuhna a Aloise Peyra, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 3, číslo 1/2013
 • Josef Macke, Kdo byl Václav Zamrazil, Ostrovský měsíčník, červen 2012
 • Josef Macke, Muzeum bezpečnostních sborů v Habartově a o.s. Klub 1938 – Četnická stanice Habersbirk, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 2, číslo 2/2012
 • Vladimír Bružeňák, Michael Rund, Odhalení pamětní desky Samuelu Fullerovi v sokolovském zámku, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 2, číslo 2/2012
 • Vladimír Bružeňák, Jeden příběh z konce války - Poprava poručíka Adalberta Kapperera v dubnu 1945 na Přebuzi, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 2, číslo 2/2012
 • Josef Macke, T. G. Masaryk a město Ostrov, Ostrovský měsíčník, listopad 2011
 • Josef Macke, Hlášení četnické stanice, Ostrovský měsíčník, červen 2011
 • Josef Macke, Slavní projíždějící Ostrovem, Ostrovský měsíčník, květen 2011
 • Josef Macke, Hledáme pamětníky velké vody, Ostrovský měsíčník, březen 2011
 • Vladimír Bružeňák, Pohřeb padlých četníků v budově české menšinové školy ve Falknově 17. září 1938, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 1, číslo 3/2011
 • Vladimír Bružeňák, Akce NORD - nález zbraní u obce Mýtina na Sokolovsku v červenci 1968 a jeho vyšetřování, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 1, číslo 2/2011
 • Vladimír Bružeňák, Zazněly poslední válečné výstřely Pattonovy 3. armády na Sokolovsku?, SOKOLOVSKO Časopis obyvatel a přátel Sokolovska, ročník 1, číslo 1/2011
 • Josef Macke, Jak se Ostrov stal českým městem, Ostrovský měsíčník, prosinec 2010
 • Josef Macke, Květen 1945 v Ostrově, Ostrovský měsíčník, květen 2010
 • Josef Macke, Varšavské povstání a Ostrov, září 2009
 • Josef Macke, Opevnění v Ostrově, Ostrovský měsíčník, květen 2009
 • Josef Macke, Trpké září roku 1938, Ostrovský měsíčník, září 2008
   

Publikační činnost – knihy

 • Vladimír Bružeňák, Květen bez šeříků, Svět Křídel, 2013
 • Romana Beranová, Vladimír Bružeňák, Ozvěny velké války: zajatecký tábor Jindřichovice 1915-1918, Muzeum Sokolov, 2012
 • Romana Beranová, Vladimír Bružeňák, Helena Kavková, Falknov 1908-2008, Město Sokolov, 2011
 • Romana Beranová, Vladimír Bružeňák, Ve spárech orlice: Sokolovsko v letech 1938 – 1945, Muzeum Sokolov, 2010
 • Vladimír Bružeňák, Jaroslav Jiskra, Historie Sokolovska, Mikroregion Sokolov - východ, 2010