Telefonní přístroj vz.35

Telefonní přístroj vz.35 se skládá z dřevěné skříňky opatřené kováním, telefonního přístroje se sluchátkem, řemene a kličky induktoru. Na vrchu víka skříńky je umístřena hláskovací tabulka a slídové pole pro zaznamenání volacího znaku stanice. V pravém předním rohu víka je umístěno tlačítko, které je při zavřeném víku táhlem spojeno s tlačítkem bzučáku. Uvnitř skříňky je na víku umístěn držák náhradní mikrofonní vložky a spojovacího čepu, který slouží k mechanickému spojení telefonního přístroje s přepojovačem. Uvnitř skříňky vpravo je umístěn telefonní přístroj, vlevo pak schránka na elektrický článek a schránka na příslechové sluchátko a kličku induktoru. Telefonní sluchátko je opatřeno klíčovací pákou pro přepínání Hovor / Příjem a zesilovacím tlačítkem příjmu, kdy pro jeho stisknutí dojde k vyrušení mikrofonu z proudového okruhu sluchátka a tím ke zvýšení napětí (zesílení zvuku) ve sluchátku. Telefonní přístroj je opatřen tlačítkem pro vysílání bzučákem telegraficky a tlačítkem pro zkoušení kabelových bubnů a samotného přístroje.

Telefonní přístroj vz.35

Telefonní přístroj vz.23

Autor: Jan Kara