Zástupce velitele - svobodník

Je ustrojen do polního stejnokroje, a to polní čepice vz. 30, blůzy vz. 30, kalhot vz. 21, ovinovaček a střevíců vz. 28. Pod stejnokrojem má oblečenu košili a spodky staršího vzoru a kolem krku ovinut nákrčník vz. 37.

 

Zástupce velitele je vyzbrojen puškou vz. 24.

 

 

Pochodová ústroj

 

Při pochodu je ustrojen do opasku pro pěší, na kterém má zavěšenu vpravo jednu dvojsumku, vlevo od přezky je zavěšena sumka na granáty vz. 23 a bodák vz. 24.

Pod opaskem má na levé straně zavěšenu přes pravé rameno plněnou mošnu.

Na zádech má zavěšenu plněnou torbu a brašnu vz. 27, ktará je dle předpisu spojena s opaskem.

Přes torbu má svinut plášť, pod kterým je na levé straně připevněn topůrek staršího vzoru. Mezi chlopní torby a stanovým dílcem jsou zasunuty nůžky na ostnatý drát se šňůrou a pod stanovým dílcem je složeno plátěné vědro na vodu.

Z důvodu úlevy při pochodu má přilbu vz. 32 připevněnu řemenem k torbě a pod ní je připnuta jídelní miska.

Plynová maska vz. 35 je zavěšena v brašně přes pravé rameno na levém boku a zavěšuje se jako poslední přes řemení torby, aby mohla být v případě nutnosti co nejrychleji použita.

 

 

Válečná ústroj

 

Za boje tak jako při pochodu ustrojen do opasku, na němž jsou výstrojní součásti rozmístěny stejně, a vlevo za bodákem je zavěšen topůrek.

Na zádech, respektive opasku má zavěšenu brašnu vz. 27 s řemením a na levém boku je stejně jako za pochodu zavěšena pod opaskem plněná mošna a přes opasek a řemení plynová maska vz. 35 .

Z torby byla sejmuta přilba, kterou má nasazenu na hlavě, a zpod chlopně torby byly vyjmuty nůžky na drát, jež jsou zasunuty za opaskem a šňůrou zajištěny kolem krku.

 

 

 

Výstrojní předpis pro zástupce velitele družstva

 

 

Vytvořil Jan Kara.