Úderník

Je ustrojen do polního stejnokroje, a to polní čepice vz. 30, blůzy vz. 21, kalhot vz. 21, ovinovaček a střevíců vz. 28. Pod stejnokrojem má oblečenu košili a spodky staršího vzoru a kolem krku ovinut nákrčník vz. 37.

 

Úderník je vyzbrojen puškou vz. 24, v případě potřeby může nést 3 až 6 ručních granátů v brašně na granáty.

 

 

Pochodová ústroj

 

Při pochodu je ustrojen do opasku pro pěší, na kterém má zavěšenu vpravo jednu dvojsumku, vlevo od přezky je zavěšena druhá dvojsumka a bodák vz. 24.

Pod opaskem má na levé straně zavěšenu přez pravé rameno plněnou mošnu.

Na zádech má zavěšenu plněnou torbu a brašnu vz. 27, ktará je dle předpisu spojena s opaskem.

Přes torbu má svinut plášť, pod kterým je na levé straně připevněna polní lopatka.V torbě má uloženu brašnu na ruční granáty.

Z důvodu úlevy při pochodu má přilbu vz. 32 připevněnu řemenem k torbě a pod ní je připnuta jídelní miska.

Plynová maska vz. 35 je zavěšena v brašně přes pravé rameno na levém boku a zavěšuje se jako poslední přes řemení torby, aby mohla být v případě nutnosti co nejrychleji použita.

 

 

 

Válečná ústroj

 

Za boje tak jako při pochodu je ustrojen do opasku, na němž jsou výstrojní součásti rozmístěny stejně, a vlevo za bodákem je zavěšena lopatka s řemením.

Na zádech, respektive opasku má zavěšenu brašnu vz. 27 s řemením a na levém boku je stejně jako za pochodu zavěšena pod opaskem plněná mošna a přes opasek a řemení plynová maska vz.35 .

Z torby byla sejmuta přilba, kterou má nasazenu na hlavě, a byla vyjmuta brašna na granáty, která byla zavěšena přes pravé rameno pod levou paži a umístěna na hrudi. Do brašny bylo vloženo 3 až 6 ručních granátů.

 

 

 

 

Výstrojní předpis pro úderníka

 

 

Vytvořil Jan Kara.