Vojenské zdravotnictvo Republiky československé

1918 – 1938, 1939, Et Al.

Náš spolek se ve své a při své činnosti snaží pokud možno až absolutně, co nejdokonaleji vycházet z dobových reálií, odpovídajících bezpečnostních jednotek, skutečných osob. Vojenská sekce našeho spolku je představována „Hraničářským praporem 5 – Cheb“.

Při využití našich civilních profesí se ovšem snažíme i o zpodobňování některých specializací, specifik, „fajnovostí“, které mohou být badatelsky i prezentačně zajímavé, a na společných akcích s dalšími, nebojím se napsat elitními kluby vojenské historie, přispívají mnohdy až k nevídaně autentickému obrazu prvorepublikové armády. Proto vojenská sekce našeho spolku není toliko „Hraničářský prapor 5 – Cheb“, nýbrž i „Posádková nemocnice Cheb“, „Vojenský lázeňský ústav Františkovy Lázně“ a „Vojenský lázeňský ústav Karlovy Vary“ podléhající „Sborové nemocnici 2 Plzeň“, tedy vojenská zdravotnická zařízení místně příslušná naší oblasti, našemu kraji.

A jak již z názvu článku vyplývá, budeme se pohybovat stěžejně v letech 1918 – 1939. Bude-li to však ku prospěchu díla, nebráníme se ani malému časokrůčku směrem k Rakousku-Uhersku či naopak do let druhoválečných i poválečných.

 

I. Divisní nemocnice 2 [1922-1937]

Nemocnice vznikla 1. března 1922 přejmenováním z 1. záložní nemocnice [1918-1922]. Nacházela se v Plzni a podléhala velitelství 2. divise [1920-1938]. Její součástí bylo velitelství nemocnice s hospodářskou správou, interní oddělení, chirurgické oddělení, venerické oddělení, ortolaryontologické (pozn.) oddělení, stomatologické oddělení, sklad léčiv a Rota pomocného zdravotnictva 2. Nemocnice byla 1. ledna 1937 přejmenována na Sborovou nemocnici 2 [1937-1938].

 

Veliteli nemocnice byli:

plukovník zdravotnictva MUDr. Miroslav Jiránek

(březen 1922 – prosinec 1922),

podplukovník zdravotnictva, od ledna 1925 plukovník zdravotnictva MUDr. Jan Žitník

(prosinec 1922 – říjen 1929),

plukovník zdravotnictva MUDr. Čeněk Bílý

(říjen 1929 – listopad 1929),

plukovník zdravotnictva MUDr. Jan Žitník

(listopad 1929 – srpen 1931),

plukovník zdravotnictva MUDr. Čeněk Bílý

(srpen 1931 – prosinec 1934),

plukovník zdravotnictva MUDr. Vladimír Asman

(prosinec 1934 – prosinec 1935),

podplukovník zdravotnictva, od prosince 1936 plukovník zdravotnictva MUDr. Václav Mazač

(prosinec 1935 – leden 1937). (1)

 

II. Sborová nemocnice 2 [1937-1938]

Nemocnice vznikla 1. ledna 1937 přejmenováním z Divisní nemocnice 2 [1922-1937]. Nacházela se v Plzni a podléhala velitelství I. sboru [1935-1938]. Součástí nemocnice bylo velitelství s hospodářskou správou a Rotou pomocného zdravotnictva 2, interní a infekční oddělení, chirurgické oddělení, venerické a kožní oddělení, ortolaryntologické (pozn.) oddělení, stomatologické oddělení, psychotechnická (pozn.) stanice, lékárna a zdravotnický sklad, všechny jednotky byly dislokovány spolu s velitelstvím nemocnice. Navíc nemocnici ve věcech správních podléhal Vojenský lázeňský ústav Františkovy Lázně a Vojenský lázeňský ústav Karlovy Vary.

 

Velitelem nemocnice byl:

plukovník zdravotnictva MUDr. Václav Mazač

(leden 1937 – září 1938). (1)

 

III. Posádková nemocnice Cheb [1922-1938]

Nemocnice vznikla 1. března 1922. Nacházela se v Chebu, podléhala Divisní nemocnici 2 [1922-1938] a od ledna 1937 Sborové nemocnici 2 [1937-1938]. Nemocnice byla 30. června 1938 zrušena. (1)

 

Písemnictví:

1. Fidler, J., Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.

 

Poznámky:

Slova „ortolaryontologické“ a „ortolaryntologické“ v původním textu představují jistě slovo „otorhinolaryngologické“. 

Slovo „psychotechnická“ v původním textu představuje jistě slovo „psychiatrická“.

 

Odkaz na článek pana Doc. MUDr. Přemysla Paichla, CSc. o vojenské medicíně města Plzně. 

www.paichl.cz/paichl/knihy/Vojenska_medicina.htm

 

Autor: PharmDr. Petr Rejsek