Lehký kulomet vz. 26

Základní technická data:

Hmotnost – 9,66 kg

Délka – 1165 mm

Náboj – 8x57 JS

Ráže – 7,92 mm

Kadence – až 600 ran/min

Počet nábojů – 20 kusů v zásobníku

 

Lehký kulomet je zařízen na principu odběru části plynů vzniklých při výstřelu. Je tvořen pažbou, pažbičkou, tělem kulometu, spouštěcím a bicím ústrojím, hlavní, pístnicí, zásobníkem a dvojnožkou. Kulomet je ráže 7,92mm s nábojnicí 8x57JS a je konstruován pro jednotlivou a automatickou střelbu. Po vložení plněného zásobníku do zásobníkové šachty napneme zatažením napínací páky bicí pružinu a zároveň posuneme píst a závěrový mechanismus vzad, kde se zajistí záchytkou spouště. Napínací páku vrátíme vpřed, až se zaklesne do rámu zbraně. Odjistíme a po stisknutí spouště se uvolní závěrový mechanismus s pístem a jsou unášeny bicí pružinou vpřed. Závěr nabere nový náboj ze zásobníku, vsune jej do komory a uzamkne ji. Po doražení dojde k výstřelu. Plyny tlačící střelu v hlavni se u plynového kanálku rozdělí a část plynů zatlačí na píst zpět, ten odemkne závěr a zpětnou silou plynů jen opět natáhne vzad, kde dojde k jeho zajištění za zádržku spouště. Po novém stisknutí spouště se cyklus opakuje. V režimu automatické střelby se po samočinném natažení mechanismu závěr nezachycuje za zádržku spouště, ale rovnou dochází k novému nabití náboje a k výstřelu. Protože se zásobník vkládá zhora v ose zbraně tak má kulomet mířidla posazena na levé straně těla a hlavně. Hledí se dá nastavit pomocí točítka, které má ve výřezu označeny stupně číslicemi 1-20 označujících stovky metrů. Pro vedení přesné střelby v leže, či z okopu se používá nastavitelné dvojnožky, která je zavěšena v přední části pístnice a skládá se směrem dozadu. Při postupu v poli a k přenášení zbraně se používá rukojeti upevněné k hlavni, která se aretuje ve dvou polohách 1-v podélné, kdy se zbraň přenáší v ponosu a 2- v příčné kdy se zbraň pravou rukou uchopí za pažbičku, levou za rukojeť. Z této polohy se dá vést palba i za pochodu. Pro lepší vedení palby slouží i ramenní opěrka, která se vyklopí nad pažbou a položí se tak na rameno, kde zamezuje sklouzávání pažby z ramene při střelbě vleže či z okopu.

Hlaveň zbraně je vyměnitelná pro prodloužení její doby použitelnosti. Výměna se provádí tak že stiskne západka na zámku hlavně, ten se zdvihne nahoru a hlaveň se tlakem na rukojeť vytlačí ze zbraně, nasazení hlavně se provádí opačným postupem. Je třeba dbát, aby byl zámek úplně uzavřen, protože jinak nelze vystřelit. Hlaveň je na povrchu opatřena hrubým pravidelným žebrováním, které slouží, jako vzduchový chladič hlavně. Vpředu je k hlavni upevněn nosič mušky s muškou a chránítkem mušky a na ústí hlavně je našroubován rozptylovač plamene. Rozptylovače plamene jsou dvojího druhu a to 1- trychtýřový pro střelbu ostrými náboji a 2- válcový pro střelbu cvičnou municí. Z tohoto důvodu má válcový rozptylovač plamene zmenšenu ráži kvůli zvýšení tlaku v hlavni. Jinak by nedošlo k opětovnému nabití zbraně.

Ke kulometu náleží řemen, náhradní hlaveň s pouzdrem, brašna s potřebami střelce kulometu, plnička zásobníků, závěsník plničky zásobníků, zaměřovač pro střelbu proti letadlům a sada zásobníků.

 

Lehký kulomet vz. 26

Řez lehkým kulometem vz. 26

 

Autor: Jan Kara