Desátník - velitel staničního roje

Je ustrojen do polního stejnokroje, a to polní čepice vz. 30, blůzy vz. 30, kalhot vz. 21, ovinovaček a střevíců vz. 28. Pod stejnokrojem má oblečenu košili a spodky staršího vzoru a kolem krku ovinut nákrčník vz. 37.

Velitel družstva je vyzbrojen puškou vz. 24.

 

Pracovní ústroj

Desátník je vystrojen opaskem pro pěší s přezkou, na kterém má v předu umístěny dvě dvojsumky vz.V, po levé straně na boku bodák vz. 24 a topůrek. Pod opaskem má na levé straně zavěšenu přes pravé rameno plněnou mošnu. Přes opasek má stejným způsobem, poněkud vzadu zavěšenu brašnu s plynovou maskou vz. 35. Na hlavě má nasazenu přilbu vz. 32. Z důvodu uvolnění obou rukou pro potřebné pracovní úkony má pušku zavěšenu šikmo přes záda. 

Pracovní ústroj velitele spojovacího roje.

Ostatní výstroj nesená při pochodu je uložena během práce na káře, která slouží jako přepravní prostředek pro materiál.

Úkolem velitele roje je kontrolovat výkon celého roje, připravuje depeše a zprávy pro předání nadřízenému úseku a dělá a rozdělává spoje telefonních kabelů při stavbě a demontáži vedení se stavěčem číslo 4.

 

Vytvořil:  Jan Kara