Spojovací roj

Vojenská sekce spolku Prapor SOS Falknov n/O, Hraničářský prapor 5 - Cheb mimo pěšího družstva, které je popsáno v předchozím článku také zastává funkci staničního roje spojovacího družstva. Spojovací družstvo je stejně, jako družstvo pěší nejmenší funkční skupinou spojovacích jednotech pěchoty. Družstvo, jako těleso je zařazeno do spojovací čety, která je součástí technické roty praporu. Úkolem spojovacího družstva bylo zřizovat, udržovat a v případě potřeby ničit telefonní a telegrafní vedení, zřizovat polní telefonní stanice a ústředny a navazovat spojení mezi sledovými jednotkami a velitelstvím útvaru. Seznam čísel spojovacího družstva je seřazen tak, jak družstvo nastupovalo při stavbě zařízení.

 
    Velitel roje (desátník)
    Telefonista (svobodník)
    Stavěč číslo 1
    Stavěč číslo 2
    Stavěč číslo 3
    Stavěč číslo 4
    Stavěč číslo 5