Svobodník - telefonista

Je ustrojen do polního stejnokroje, a to polní čepice vz. 30, blůzy vz. 21, kalhot vz. 21, ovinovaček a střevíců vz. 28. Pod stejnokrojem má oblečenu košili a spodky staršího vzoru a kolem krku ovinut nákrčník vz. 37.

Telefonista je vyzbrojen puškou vz. 24.

 

Pracovní ústroj

Svobodník je vystrojen opaskem pro pěší s přezkou, na kterém má v předu umístěny dvě dvojsumky vz.V, po levé straně na boku bodák vz. 24 a polní lopatku. Pod opaskem má na levé straně zavěšenu přes pravé rameno plněnou mošnu. Přes opasek má stejným způsobem, poněkud vzadu zavěšenu brašnu s plynovou maskou vz. 35. Na hlavě má nasazenu přilbu vz. 32. Z důvodu uvolnění obou rukou pro potřebné pracovní úkony má pušku zavěšenu šikmo přes záda. 

Speciální výstrojí telefonisty je úplný polní telefonní přístroj, kus telefonního kabelu, zápisník telefonní korespondence, kabesní blok s indigovým papírem a souprava tužek.

Ostatní výstroj nesená při pochodu je uložena během práce na káře, která slouží jako přepravní prostředek pro materiál.

Telefonista s čísly 1 a 2 při navazování spojení.

 

Úkolem telefonisty je zřizování telefonní stanice, navazování spojení a předávání zpráv velitele. Telefonista samostatně hlásí počáteční stanici napojení a odzkoušení nového telefonního bubnu a při demontáži každý zdemontovaný a odpojený kabelový buben. Také si sám určuje trasu, kudy bude vedení vystavěno.

 

Vytvořil:  Jan Kara