Stavěč číslo 2

Je ustrojen do polního stejnokroje, a to polní čepice vz. 30, blůzy vz. 30, kalhot vz. 21, ovinovaček a střevíců vz. 28. Pod stejnokrojem má oblečenu košili a spodky staršího vzoru a kolem krku ovinut nákrčník vz. 37.

Stavěč je vyzbrojen puškou vz. 24.

 

Pracovní ústroj

Vojín je vystrojen opaskem pro pěší s přezkou, na kterém má v předu umístěny dvě dvojsumky vz.V, po levé straně na boku bodák vz. 24 a polní lopatku. Pod opaskem má na levé straně zavěšenu přes pravé rameno plněnou mošnu. Přes opasek má stejným způsobem, poněkud vzadu zavěšenu brašnu s plynovou maskou vz. 35. Na hlavě má nasazenu přilbu vz. 32. Z důvodu uvolnění obou rukou pro potřebné pracovní úkony má pušku zavěšenu šikmo přes záda, v případě, že nese nosítko s bubny má zavěšenu pušku šikmo přes prsa. 

Speciální výstrojí jsou rukavice, nebo kožený výkrojek z brašny stavěče číslo 4, v případě, že není přidělen stavěč číslo 5 nese nosítko na 3 kabelové bubny.

Pracovní ústroj stavěče číslo 2.

Ostatní výstroj nesená při pochodu je uložena během práce na káře, která slouží jako přepravní prostředek pro materiál.

Úkolem stavěče číslo 2 je kontrolování rozvinutého kabelu a odstraňování smyček. Napíná kabel a pomáhá stavěči číslo 3 při zavěšování kabelu zdvihačkou.

 

Vytvořil:  Jan Kara