Šavle vz. 24

Nošena pouze k vycházkovému stejnokroji.

Šavle se skládá z čepele, jílce a pochvy. Jílec slouží k uchopení šavle a ochraně prstů. Rukojeť je ze dřeva potaženého rybí kůží staženou drátkem. Koš je zhotovený ze směsi mědi a niklu v poměru 80:20, na straně od těla je vyklenutý a rozšířený. U šavle pro sbor strážmistrů je koš ve vyklenuté části vyříznut dvěma podélnými otvory tak, že tvoří dva obloukovité proužky (úpony). Vnější plocha koše je v ose šavle zdobena stylizovanou lipovou ratolestí se středním státním znakem uprostřed a zbytek plochy koše je pokrytý drobným perlením. U šavle pro důstojníky je koš ve vyklenuté části vyříznut třemi otvory tak, že tvoří tři obloukovité proužky (úpony). Vnější plocha koše je na celém povrchu zdobena stylizovanou lipovou ratolestí se středním státním znakem uprostřed. Pochva šavle je z ocelového plechu na povrchu leskle niklovaného. Na pochvě jsou dva kroužky pro zavěšení k opasníku. Délka šavle se řídí výškou postavy a při zavěšení dosahuje ke kotníku levé nohy.

K šavli náleží třapec (portepe) pro generály barvy zlaté, pro ostatní důstojníky a sbor strážmistrů barvy stříbrné. Třapec se skládá ze žaludu a upevňovací pásky. Žalud třapce je polouzavřený a dolní neuzavřená část je vyložena barevným suknem červené barvy.