Raketová pistole

Jsou používány dva druhy pistole a to:

  • Osvětlovací pistole

  • Raketová pistole vz. 30

 

Osvětlovací pistole je staršího vzoru, skládá se z hlavně a rámu zbraně.

  • Hlaveň je s hladkým vývrtem, na jejím zadním konci je po celém obvodu vybrání pro dno nábojnice. Vně je v zadní části zesílena a tvoří osmihranný plášť, na jeho spodní straně vystupuje v dláhu hlavně, v níž je umístěn vytahovač. V přední části je dláha upevněna do rámu pistole čepem, v zadní části má ozub sloužící k uzamykání hlavně do rámu.

  • Rám zbraně je vně opatřen dřevěnými střenkami, uvnitř rámu je uloženo bicí a spoušťové ústrojí a závora se závorovou pákou.

 

Princip funkce

Zatlačením na konec závorové páky uvolníme závoru a hlaveň se sklopí samovolně vpřed. Signální raketu zatlačíme palcem do hlavně, až zapadne do vybrání. Sklopíme hlaveň zpět do uzamčené polohy, až závora zaklapne. Uchopíme pistoli tak, aby byly prsty mimo spoušť a palcem napneme bicí kohout vzad, až se zaklesne do záchytu. Při stisku spouště dojde k uvolnění bicího kohoutu, vzpruha jej vymrští vpřed a ten udeří zápalníkem na zápalku nábojnice, tím dojde k výstřelu.

Opět stlačíme závorovou páku vpřed, uvolníme tak závoru a sklopíme hlaveň směrem vpřed. Vytahovačem vytlačíme prázdnou nábojnici, kterou rukou vytáhneme z hlavně. Pistole je připravena k dalšímu nabití.

 

 

    Osvětlovací pistole

 

Raketová pistole vz. 30, skládá se z hlavně, rámu zbraně a závěru

  • Hlaveň je s hladkým vývrtem o ráži 26,5mm. Na zadním konci má závit pro spojení s rámem a výřez pro pojistný ozub vytahovače.

  • V rámu zbraně je zašroubována hlaveň a je zde umístěn závěr, vytahovadlo a spušťadlo.

  • Závěr je otáčivě spojen s rámem zbraně pomocí čepu a skládá se z kotouče závěru s rukojetí, západky, zápalníku a uzávěrky.

 

Princip funkce

Uchopíme pistoli do pravé ruky, palcem natáhneme bicí kohout vzad, až se zaklesne za záchytku. Levou rukou odklopíme kotouč závěru a skloníme pistoli směrem dolů. Vložíme do hlavně raketu až nábojnice zapadne do vybrání. Potom uzavřeme závěr, až západka zaklapne. Stisknutím spouště se uvolní bicí kohout, který narazí na zápalník, ten udeří do zápalky a dojde tak k výstřelu. Pro vytažení nábojnice natáhneme bicí kohout vzad, až se opět zaklesne za záchytku, zdvihneme pistoli ústím nahoru a nábojnice z pravidla sama vypadne. Nestane-li se tak, vysuneme ji pomocí vytahovače a vyjmeme rukou.

 

Raketová pistole vz. 30

 

Pistole nemá pojistku, ale i tak se dá zajistit proti nahodilému výstřelu. Po vsunutí náboje do hlavně se přidrží bicí kohout palcem a po stisku spouště se pomalu vypustí vpřed. Potom se zaklopí závěr, až západka zaklapne. Tak je pistole zajištěna i při úderu na kohout.

 

K oběma pistolím náleží šňůra na pistoli.

 

 

Autor: Jan Kara