Pistole vz. 24

Základní technická data:

Hmotnost – 670 g

Délka – 155 mm

Náboj – vz. 22 (9mm Browning krátký)

Ráže – 9 mm

Počet nábojů – 8 kusů v zásobníku

 

Pistole je ráže 9mm Browning, skládá se z rámu, hlavně, pouzdra závěru a zásobníku.

  • Rám pistole je vyfrézován z kvalitní oceli, obsahuje spušťadlo, zásobníkovou šachtu a bicí mechanismus. Součástí rámu jsou ozuby pro zachycení hlavně. Rám je opatřen dřevěnými střenkami.

  • Hlaveň je soustružená z kvalitní hlavňoviny. Vývrt má 6 polí a 6 rýh, tvořících pravý závit. Hlaveň je ráže 9mm. Vzadu je vývrt rozšířen v nábojovou komoru.

  • Pouzdro závěru zakrývá mechanismus pistole z vrchu, slouží, jako lůžko pro hlaveň, uzavírá nábojovou komoru a je vněm uložen zápalník se vzpruhou, vratná vzpruha s vodítkem a vytahovač. Zepředu je pouzdro uzavřeno čelem, na vrchu má na předním konci mušku, na zadním hledí.

  • Zásobník se skládá ze zásobníku, spodního dna s destičkou, podavače a vzpruhy. Zásobník pojme 8 nábojů 9mm Browning ( český náboj vz.22)

 

Princip funkce

Do zásobníkové šachty vsuneme naplněný zásobník, až se zaklesne záchyt zásobníku. Uchopíme zadní konec pouzdra závěru a zatáhneme jej vzad, až na doraz, tím napneme bicí mechanismus pistole. Pouzdro závěru pustíme a vratná vzpruha jej odsune vpřed, současně je zachycen první náboj v zásobníku, který pouzdro závěru vsune do nábojové komory. Náboj je nabit, komora uzavřena a bicí mechanismus napnut. Pro zajištění stiskneme páku pojistky směrem dolů.

Pro střelbu stiskneme tlačítko pojistky, její páka je vzpruhou vysunuta nahoru a zbraň je odjištěna. Při stisknutí spouště je uvolněn bicí kohout, ten je vzpruhou vymrštěn vpřed, až narazí na zápalník. Ten udeří do zápalky náboje a nastane výstřel. Tlak plynů působí na střelu směrem vpřed a na dno nábojnice a tím zároveň na pouzdro závěru a hlaveň směrem vzad. V okamžiku, kdy střela opouští hlaveň, naráží ozub zatím uzamčené hlavně na vodítko a hlaveň se zastaví. Pouzdro závěru pokračuje stále vzad a vytahovač vytahuje prázdnou nábojnici. Nábojnice je vyražena výhozným okénkem ze zbraně, zároveň je napínán bicí mechanismus. Jakmile dojde pouzdro závěru na konec, je vratnou vzpruhou sunuto vpřed, nabírá nový náboj a zasouvá jej do nábojové komory. Pistole je tak připravena k dalšímu výstřelu.

 

K pistoli náleží:

  • Pouzdro na pistoli vz. 22

  • dva zásobníky

  • šňůra na pistoli

     Řez pistolí vz. 24
 

 

 

Autor: Jan Kara