Střelivo

Do pušky vz. 24:

 • 7,92mm ostrý náboj vz. 23

 • 7,92mm ostrý průbojný náboj vz. 31

 • 7,92mm ostrý svítící náboj vz. 28

 • 7,92mm náboj pro střelbu zápalkami vz. 24

 • 7,92mm cvičný náboj pro pušky vz. 30

 • 7,92mm školní náboj vz. 24

Do kulometů:

 • 7,92mm ostrý náboj vz. 23

 • 7,92mm ostrý průbojný náboj vz. 31

 • 7,92mm ostrý svítící náboj vz. 28

 • 7,92mm cvičný náboj vz. 30 pro kulomet vz. 26

 • 7,92mm cvičný náboj vz. 30 pro letecký kulomet

 • 7,92mm cvičný náboj vz. 30 pro kulomet vz. 24

 • 7,92mm školní náboj vz. 24

7,92mm ostrý náboj vz. 23

Je tvořen nábojnicí, zápalkou, prachovou složí a střelou.

 • Nábojnice je vyrobena z mosazi, v předu zůžena v krček, u dna nábojnice je po celém obvodu drážka, ve středu dna je vyvrtán důlek pro umístění zápalky. Po obvodu dna je raženo značení a to značka továrny, letopočet a číslo výrobní série.

 • Zápalka je klobouček z mosazného plechu naplněný zápalnou složí a překrytý cínovou fólií. Je vsazena do dna nábojnice tak, aby nepřečnívala a cínovou fólií se opírá o kovadlinku nábojnice.

 • Prachová náplň je množství prachu, které je potřeba k výstřelu. Ostré náboje jsou plněny destičkovým bezdýmým prachem.

 • Střela se skládá z ocelového pláště, který je poniklován a jádro tvoří tvrdé olovo. Vpředu přechází střela v ostrý hrot.

7,92mm ostrý průbojný náboj vz. 31

Složení náboje je stejné, jako u náboje vz. 23, jen střela je tvořena ocelovým poniklovaným pláštěm, do kterého je vlisována olověná vložka a ocelového jádro.

 

7,92mm ostrý svítící náboj vz. 28

Složení náboje je stejné, jako u náboje vz. 23, jen střela je tvořena ocelovým poniklovaným pláštěm, do kterého je vlisována olověná vložka s ocelovým pouzdrem, které obsahuje zápalnou slož. Ta se po vystřelení samovolně zapálí a označí tak dráhu střely asi od 30 do 900 metrů.

Slož zahoří červeným plamenem a je možno její pozorování ve dne i v noci. Ve dne je viditelná i kouřová stopa.

 

Z důvodu snadného rozlišení i po vyjmutí z nábojových pásků a kartonů jsou ostré náboje vz. 23 kolem zápalky lakovány černě, ostré svítící náboje vz. 28 červeně, ostré průbojné náboje vz. 31 bíle.

 

7,92mm cvičné náboje vz. 30

Liší se od ostrých nábojů tím, že mají střelu vyrobenou ze dřeva a aby bylo zaručeno její roztrhnutí po výstřelu, je střela dutá. Pro rozlišení cvičné munice pro jednotlivé zbraně jsou střely opatřeny různými barvami a to pro pušku vz. 24 červená, pro kulomet vz. 26 žlutá, pro kulomet vz. 7/24 a vz. 24 černá. Prachová náplň je u cvičných nábojů menší a proto je do nábojnice vložena plstěná zátka.

 

7,92mm školní náboj vz. 24

Je tvořen nábojnicí, střelou s kolíčkem a pryžovou vložkou.

 • Nábojnice je na povrchu opatřena pěti podélnými rýhami, aby byl náboj rozeznatelný od ostrého

 • Střela je vyrobena z ocelového poniklovaného pláště, který je vyplněn kolíčkem sahajícím až na dno nábojnice

 • Pryžová vložka zde nahrazuje klasickou zápalku a zabraňuje tak poškození zápalníku zbraně při školním spuštění.

7,92mm náboj pro střelbu zápalkami vz. 24

Je tvořen nábojnicí, střelou pro střelbu zápalkami a zápalkou.

 • Nábojnice je soustružena z mosazi.

 •  Její krček je prodloužen a osazen válečkem s výstupkem pro upevnění střely. Po celé délce je provrtána a otvor ve dně přechází v lůžko pro zápalku.

 • Střela je značně kratší, než střela ostrá. Je tvořena měděným pláštěm, olověným jádrem a tombakovou vložkou.

 • Zápalka se skládá z mosazného kloboučku a kovadlinky, zápalné slože, prachové náplně, cínové fólie a papírové krytky.

 

 Střelivo do pušky a kulometů

 

Střelivo do pistole vz. 24:

 • 9mm ostrý náboj vz. 22

 • Školní náboj do pistole vz. 24

9mm ostrý náboj vz. 22

Je tvořena ze stejných částí, jako střelivo do pušky. Nábojnice je kratší a bez krčku, střela je kratší a vpředu kulovitě zakončena.

 

Školní náboj pro pistoli vz. 24

Nábojnice je opatřena pěti podélnými prohlubněmi, střela je lisována z plechu a je prodloužena, takže sahá až na dno nábojnice. Není tedy třeba dřevěného kolíčku, jako u školního náboje pro pušku.
 

Balení střeliva

Náboje do pušky a kulometu a náboje pro střelbu zápalkami jsou baleny po pěti do páskových zásobníků.

 

Páskový zásobník vz. 23

Je z mosazného plechu tvaru sáněk, jeho podélné kraje jsou zahnuty tak, že zachycují dna nábojnic za jejich drážku. Uvnitř pásku je vloženo dvakrát prohnuté ploché pero zakryté destičkou, která náboje zadržuje proti vypadnutí.

 

Páskový zásobník vz. 31 na průbojné náboje

Je vyroben stejně, jako zásobník vz. 23, jen má po obou delších stranách po dvou prohlubních, zásobník vz. 23 má po obou delších stranách po třech prohlubních, a to z důvodu snadnější identifikace pohmatem i ve tmě.

 

Malý karton vz. 23

Je vyroben z hnědé lepenky, vkládají se do něj 3 plné zásobníky a to dva střelami dolů a třetí uprostřed, střelami nahoru. Obsahuje tedy 15 nábojů. Pro rozlišení jsou kartony opatřeny nálepkami s vyznačeným vzorem střeliva, výrobcem, datem výroby a sérií.

 

Malý karton vz. 31

Je vyroben z hnědé lepenky, vkládají se do něj 2 zásobníky s průbojnými náboji vz. 31.

Obsahuje tedy 10 průbojných nábojů. Pro rozlišení jsou kartony opatřeny nálepkou s vyznačením vzoru střeliva, výrobcem, datem výroby a sérií.

 

Velký karton vz. 23

Je z hnědé lepenky a je opatřen popruhem k nošení. Vkládá se do něj 20 malých kartonů vz. 23, nebo 30 malých kartonů vz. 31.

Obsahuje tedy 300 nábojů.

Velké kartony nejsou označeny štítky pro rozlišení nábojů, jen kartony s průbojnými náboji vz. 31 jsou opatřeny bílým pruhem s nápisem ,,PRŮBOJNÉ“.

 

Truhlík na náboje vz. 23

Je vyroben ze dřeva, přibližně čtvercového půdorysu. Po bocích je opatřen dvěma koženými uchy pro přenášení, panty jsou vyrobeny z kožených řemenů a zavírá se pomocí řemínku a přezky s jedním trnem. Všechno kování je černě leskle lakováno. Do truhlíku se vkládají 4 velké kartony vz. 23. obsahuje tedy 1200 nábojů. Truhlíky jsou v prostoru uší označeny podle druhů nábojů papírovými štítky.

 

Truhlík na náboje vz. 35

Je vyroben ze dřeva, přibližně čtvercového půdorysu. Po bocích je opatřen dvěma textilními uchy pro přenášení. Je vybaven železnými panty a patentním uzávěrem, všechno kování je černě leskle lakováno. Jsou vyráběny dva druhy truhlíku a to s vložkou a bez vložky. Truhlík s vložkou je uvnitř po obvodu a v rohu víka na vnitřní straně opatřen vybráním pro plechovou konservu, do které jsou zaletovány velké kartony vz. 23. Tím jsou chráněny proti vlhku.

Do truhlíku vz. 35 se vkládají 4 velké kartony vz. 23, obsahuje tedy 1200 nábojů.

Truhlíky jsou na víku a na straně zavírání označeny podle druhu nábojů papírovými štítky.Truhlíky, v nichž je uloženo průbojné střelivo jsou navíc po celém obvodu označeny bílým pruhem.

Truhlíky vz. 35 se dodávají již z výroby zapečetěny plombou výrobce.

 

Náboje do pistole vz. 24

Jsou baleny po 24 kusech do krabiček z tuhého papíru. 200 krabiček je baleno do truhlíku vz. 23 či 35, takže truhlík obsahuje 4800 nábojů do pistole. Krabičky a truhlíky jsou označeny stejně, jako se střelivem do pušek a kulometů.

 

Autor: Jan Kara