Stupačky a ochranný pás

Pro práci ve výškách byly stavebními roji používány dřevěné skládací žebříky a k práci na dřevěných sloupech permanentních telefonních a telegrafních vedeních, stupačky na dřevěné sloupy. Stupačky jako takové se vyráběly ve třech velikostech, které závisely na průměrech podpěrných bodů vedení. Zpravidla se ale používaly stupačky pro sloupy o průměru 15-20 cm. Stupačky se pred výstupem na sloup upevnily na boty řemínky. 

Pro zajištění bezpečné a pohodlné práce ve výšce se jak na žebřících, tak na stupačkách používalo ochranného pásu, který byl tvořen širokým tkaným popruhem, oky se zajišťovacím lanem s karabinou a dvěma řemínky s přezkou pro zapjetí kolem pasu. 

Při práci se zajišťovací lano obtočí kolem sloupu a zajistí karabinou do opasku, to zajišťuje pohodlnou polohu pro práci a obě volné ruce.

Při výstupu a sestupu po sloupu se kolem něj utvoří smyčka tak, aby při sklouznutí stupačky nedošlo k pádu, ale aby se smyčka stáhla a pracovníka zachytila před pádem.

Ochranný pás 

 

Stupačky

 

Autor: Jan Kara