Ruční granáty

Je užíváno granátů dvou vzorů a to:

 • Ostrý vejčitý granát vz. 21 Janeček

 • Cvičný vejčitý granát vz. 21 Janeček

 • Ostrý útočný granát vz. 24

Ostrý vejčitý granát vz. 21

 

Základní technická data:

Hmotnost – 450 g

Délka – 105 mm

Průměr – 50 mm

Účinek střepin – 30 m

 

Je založen na principu nárazového spuštění. Skládá se z těla granátu, zapalovače s pojistkou a trhaviny.

 • Tělo granátu je lisováno z ocelového plechu do vejčitého tvaru, v horním konci je vytvořen otvor pro vložení trhaviny a zapalovače s pojistkou, na boku u spodního konce je umístěn výstupek usnadňující vrhání granátu.

 • Zapalovač s pojistkou je akčního charakteru a skládá se z pouzdra zapalovače, pohybového mechanismu, zařízení pro roznět a přenos výbuchu a pojistky. Čelní plocha zapalovače je na povrchu rýhována, do jedné z rýh zapadne pero klíče pojistky, ten je tak jištěn proti samovolnému otočení.

 • Trhavina je vlisována do těla granátu tak, že je rozprostřena v celé délce po celém obvodu pláště.

Činnost granátu

Granát zajištěný

 • Klíč pojistky je zašroubován v zádržném kuželu, tak znemožňuje pohyb samotné jehly a úderky s jehlou.

 • Zpruha se opírá o čelo pouzdra zapalovače a o úderku s jehlou, kterou tlačí směrem k úderce s roznětkou. Mezi úderkami je postaven pojistný kolíček, tím je od sebe odděluje v přepravní poloze - jehla nedosáhne na zápalku.

Granát během letu

 • odšroubujeme pojistný klíč a granát vrhneme tak, aby rotoval podél své příčné osy, tím vznikne odstředivá síla, která odtlačuje úderku s jehlou směrem do čela pouzdra granátu, tam se zaklesne zádržná pružina do drážky v zádržném kuželu. Na pojistný kolíček nepůsobí žádná síla, je uvolněn a odstředivou silou přitlačen k úderce s jehlou.

Granát při dopadu

 • Jakmile granát dopadne, přestane na něj působit odstředivá síla a úderka s jehlou je tlačena přítlačnou zpruhou, zádržná pružina vyskočí z drážky na zádržném kuželu a je přítlačnou zpruhou mrštěna proti úderce se zápalkou. Zápalka se vznítí, zážeh přenese na rozbušku a ta uvede k výbuchu trhavinu.

Granát vybuchuje okamžitě, jak přestane působit odstředivá síla rotace. Vybuchne tedy i při dopadu na sníh, seno, vodu, ale i když zavadí během letu o větev stromu.

 

Řez ostrým ručním granátem vz.21

 

Cvičný granát vz. 21

Cvičný granát se tvarem i velikostí podobá ostrému granátu vz. 21. Jeho tělo je ale vyrobeno z litiny a váží 540g. Užívá se ho při výcviku vrhu granátů a k nacvičení správných dovedností před použitím ostrých granátů vz. 21.

 

Uložení granátů

Granáty vz. 21 jsou uloženy v obdélníkových truhlících po 18 kusech. Truhlíky jsou uvnitř vybaveny plechovou vložkou pro ustavení granátů. Truhlík je vyroben ze dřeva, opatřen jedním drátěným uchem, panty a zavírá se pomocí řemínku a přezky s jedním trnem. Všechno kování je černě leskle lakováno. Truhlík je opatřen nápisy ,,Výbušné“ a na víku nápisem ,,18 kusů vejč. ostrých granátů vz. 21“, truhlík se cvičnými granáty nápisem ,, 18 kusů cvičných vejč. granátů vz. 21“.

 

Ostrý útočný granát vz. 34

 

Základní technická data:

Hmotnost – 350 g

Délka – 100 mm

Průměr – 50 mm

Účinek střepin – 25 m

 

Je založen na principu nárazového spuštění. Skládá se z těla granátu, zapalovače s pojistkami, z nálože.

 • Tělo granátu je lisováno z ocelového plechu a tvoří jej dvě části. V horní části je upevněn pomocí pojistek zapalovač a ve spodní je vlisována nálož. K sobě jsou obě části spojeny lisovaným závitem a zajištěny pružinovou západkou.

 • Zapalovač se skládá z úderky s jehlou, úderky s kombinovanou rozbuškou, opěrného můstku a ze zpruhy.

 • Nálož je tvořena trhavinou TNT vlisovanou do spodního dílu těla granátu, uprostřed je prohlubeň ve tvaru komolého kužele.

Činnost granátu

Granát zajištěný

 • Granát odemkneme otočením zamykací pojistky o 90°, tím se utrhne drát plomby.

 • Vytažením zamykací pojistky granát odjistíme. Vložíme-li pojistku zpět může být granát opět zajištěn.

 • Po vytažení uzamykací pojistky je granát jištěn vrhovou pojistkou. Při vržení granátu se samovolně odvine pásek vrhové pojistky, ta je vytažena z těla granátu. K tomu je zapotřebí, aby granát mohl letět alespoň 12 metrů. Tím je granát úplně odjištěn.

 • Úderka je od zápalky udržována v potřebné vzdálenosti zpruhou, která se opírá o čelo zapalovače a opěrný můstek.

 • Při jakémkoli dopadu je zápalka napíchnuta jehlou, zapalovač je tak uveden v činnost a dochází k výbuchu.

Umrtvení granátu

K umrtvení granátu dojde, je-li vytažena uzamykací pojistka a narazí-li zajištěný granát na pevný předmět. Dojde tak k ohnutí jehly o zástrčku vrhové pojistky a granát nevybuchne, stane se ale nebezpečným a musí být zničen pyrotechnikem. Výhodou je, že lze granát přenášet, neboť nehrozí výbuch.

 

 Ostrý ruční granát vz. 34

 

Uložení granátů

Na horním čele granátu je otisknuta značka výrobce, výrobní série a druh trhavé slože.

Granáty jsou uloženy po 25 kusech ve dřevěných truhlících přibližně čtvercového půdorysu. Truhlík je uvnitř opatřen plechovou vložkou pro ustavení granátů a plechovou konzervou, kterou jsou granáty zajištěny proti navlhnutí. Vně je na truhlíku na jednom boku připevněno plátěné ucho pro přenášení. Truhlík je opatřen panty a patentním zavíráním. Všechno kování je černě leskle lakováno. Na víku je umístěn nápis ,,25 ostrých útočných granátů vz. 34“

 

Autor: Jan Kara