Členové SUSB v K. Varech


PhDr. Vladimír Bružeňák

podporučík sboru uniformovaného stráže bezpečnosti




Radek Športeň

strážník ve II. polovici čekatelské doby SUSB




Miloslav Vlasák

strážník v I. polovici čekatelské doby SUSB